Pozitif köpek eğitiminde kullanılan ve İngilizce-Türkce sözlüklerde tam anlamını alamayacağınız bazı terimlerin açıklamaları aşağıda verilmiştir. Yabancı kaynaklardan okuma yapacak kişilerin konu ile ilgili kendine has bu terimlerin karşılığını bulmalarına yardımcı olmak için bu bölüm hazırlanmıştır.

Bridge / Köprü

Doğru yapılan bir davranışın uzak mesafeden cliklenmesi üzerine geçen zamanda clik'in anlamını kaybetmemesi ve geçen bu süredir. Yapılan doğru bir davaranışın şartlandırılmış pekiştirec (cliker) ile pekiştirilmesi arasındaki bu zaman dilimi bir yerde köprü (bridge) vazifesi görmektedir.

Behavior cahin / davranış zinciri

Birbirine bağlı değişik davranışlardan oluşan egzersiz.

Backchaining / geri zincirleme

Behavior chain'in eğitimi için kullanılan tipik bir metodudur. Son davranışdan başlayarak ilk davranışa doğru gidilir.

Crossover dog

Klasik metodlarla zorlama yöntemi kullanılarak eğitlmiş köpek.

Crossover trainer

Klasik metodlarla zorlama yöntemi kullanılarak eğitim yapan eğitici.

Cue / komut

Köpeğe şartlandırılmış pekiştiriciyi elde edebilmesi için yapması gerek davranışı hatırlatan uyarıcıdır. Bu bir söz olabilir, el sinyali olabilir. Bu köpeğe verilen komuttur. Cliker eğitmicileri komut yerine cue demeyi tercih ederler.
Çünkü komut bir yerde köpeğe bir davranışı yaptırma, zorlama olarak düşünüldüğünde cue sadece o davranışın sonucunda peliştiriciyi elde etmek için bir uyarıcı olarak düşünülmektedir.

Extinction / sönümleme

İyi pekiştirilmemiş olan davranışın zayıflaması ve zamanla tamamen ortadan kalkması.

Fluency

Öğrenilmiş ve tamamiyle şartlandırılmış beceri.

Fading / zayıflatma

Bir cue veya uyarıcıyı derece derece azaltmak, değiştirmek veya kaldırmak.

Green dog

Daha önce müsabaka için hiç eğitilmemiş köpek.

Repertoire

Köpeğin sahip olduğu bütün davranışlar.

Respondent conditioning

Klasik şartlandırma veya Pavlovian şartlandırması.

"Throwing" behaviors

Pekiştirilmeyi bekleyen köpeğin kendi isteğiyle davranışları sergilemesi.
 
Psikoloji Sözlüğü