İLERİ SEVİYE İTAAT EĞİTİMİ


İleri seviye itaat eğitimi yalnız benim başlangıç seviyesi itaat eğitimi verdiğim köpeklere verilmekdedir.